Seminar day - Haptic: the sense of the real

June 11, 2018

 

Presentation by Cheryl Akner-Koler Professor inom teoretisk och tillämpad estetik på industridesign programmet vid Konstfack samt huvudansvarig för forskningsprojektet HAPTICA.


”Haptic, the sense of the real”

En presentation av HAPTICS-projektet som utforskar erfarenheter av beröring, textur, temperatur, vibration och grepp, genom estetiska laborationer som bygger på haptiska erfarenheter från industridesign, måltidsdesign och kombinationen mat/dryck. Professor Akner-Kolers forskning problematiserar samtidigt ögats dominans över andra sinnen och bjuder in till diskussion kring detta faktum.

Hemsida: www.haptica.se

 

 

http://design-s.se/kulturhuset-stadsteatern-seminariedag-11-juni-2018/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

SINGLE POST