SINGLE POST

Seminar day - Haptic: the sense of the real


Presentation by Cheryl Akner-Koler Professor inom teoretisk och tillämpad estetik på industridesign programmet vid Konstfack samt huvudansvarig för forskningsprojektet HAPTICA.

”Haptic, the sense of the real”

En presentation av HAPTICS-projektet som utforskar erfarenheter av beröring, textur, temperatur, vibration och grepp, genom estetiska laborationer som bygger på haptiska erfarenheter från industridesign, måltidsdesign och kombinationen mat/dryck. Professor Akner-Kolers forskning problematiserar samtidigt ögats dominans över andra sinnen och bjuder in till diskussion kring detta faktum.

Hemsida: www.haptica.se

http://design-s.se/kulturhuset-stadsteatern-seminariedag-11-juni-2018/